Monday, March 28, 2011

Pengurusan Hutan Secara Lestari di Malaysia

Salam 1 Malaysia,,

21 Mac merupakan Hari Perhutanan Sedunia yang disambut di seluruh dunia. Secara tradisinya, Malaysia telah menyambut Hari Perhutanan Sedunia ini saban tahun kerana tidak mahu ketinggalan dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan hutan dalam kehidupan seharian. Sambutan Hari Perhutanan Sedunia kali ini amat bermakna kerana tahun 2011 telah diisytiharkan sebagai Tahun Hutan Antarabangsa (International Year of Forests) oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Pelancaran rasmi Tahun Hutan Antarabangsa di peringkat antarabangsa telah dilancarkan pada 2 Februari 2011 di Ibu Pejabat PBB, New York semasa berlangsungnya Mesyuarat Peringkat Menteri bagi Sesi Ke-9 Forum Perhutanan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nations Forum on Forests).


HUTAN UNTUK MASYARAKAT

Tema sambutan Tahun Hutan Antarabangsa iaitu “Hutan Untuk Masyarakat” (Forests for People) memberikan pengertian 360 darjah atau peranan hutan dari pelbagai segi untuk kesejahteraan masyarakat. Justeru, marilah kita menunjukkan keprihatinan serta komitmen yang jitu untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat bagi menyayangi, melindungi dan memelihara khazanah hutan negara. Untuk mempergiatkan lagi usaha-usaha murni ini, peranan semua pihak samada agensi-agensi kerajaan Persekutuan dan Negeri, sektor swasta, badan bukan kerajaan (NGOs) dan masyarakat setempat adalah amat penting.

Dalam hubungan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan kepada Kerajaan Johor kerana bersifat proaktif dalam aspek-aspek pemeliharaan sumber hutan seperti penubuhan tiga (3) Tapak Ramsar, yang mana negeri Johor mempunyai bilangan Tapak Ramsar yang terbanyak di negara ini. Tambahan daripada itu, Kementerian juga amat berbangga kerana Negeri Johor juga telah bermurah hati untuk memperluaskan lagi kawasan ekologi koridor melalui projek Central Forest Spine (CFS) di negeri ini, di samping bergiat aktif dalam pemuliharaan harimau melalui Program Tiger Forever. Kerajaan Negeri Johor telah memberikan komitmen yang tinggi dalam menyokong Pelan Tindakan Pemuliharaan Harimau Kebangsaan dan telah mengharamkan pemburuan hidupan liar untuk menyokong inisiatif pemuliharaan biodiversiti di negara ini.


MENGUBAH PERSEPSI MASYARAKAT

Perkara pokok yang berada di depan kita adalah untuk mengubah persepsi masyarakat umum terutamanya di peringkat antarabangsa bahawa negara kita tidak mengamalkan pengurusan hutan yang tidak sistematik sehingga menyebabkan pemusnahan dan pengurangan sumber hutan yang tidak boleh dipulihkan semula. Kita mestilah akur bahawa persepsi umum ini agak sukar untuk dihindari kerana masyarakat masa kini lebih bermaklumat dan terbuka kepada pelbagai bentuk medium informasi seperti suratkhabar, media elektronik serta internet seperti email, blog, Google Earth dan bermacam-macam lagi. Oleh yang demikian, usaha-usaha yang berterusan perlu dilakukan untuk menerangkan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk menangkis persepsi seperti ini. Masyarakat perlu mengetahui bahawa Akta Perhutanan Negara, sebagai contohnya adalah satu instrumen yang penting dalam menguruskan sumber hutan kita secara berkekalan. Dalam pada itu, penggunaan teknologi penderiaan jauh dan pemetaan yang terkini yang terdapat di agensi di bawah kementerian akan turut membantu negara untuk memperolehi data-data sumber hutan yang tepat dan terkini.


CABARAN PENGURUSAN HUTAN MASA KINI

Pengurusan hutan pada masa ini adalah berbeza dari pengurusan hutan pada masa dahulu, pemeliharaan biodiversiti dan pengekalan kestabilan alam sekitar. Pada masa dahulu, pengurusan hutan tertumpu kepada pengurusan hutan untuk mengekalkan pengeluaran sumber hutan secara berkekalan (sustained yield management). Pada masa ini, pengurusan hutan lebih menekankan kepada pengurusan pelbagai sumber (multiple-use management). Perkara pokok cabaran pengurusan hutan hari ini adalah untuk mengatasi persaingan guna tanah di antara pembangunan dan konservasi yang semakin getir. Selain itu, isu-isu pembalakan haram kerap mendapat tempat di dada-dada akhbar merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi bersama kerana isu ini memberikan persepsi yang tidak baik di kalangan masyarakat. Oleh yang demikian, sejajar dengan pencapaian Wawasan 2020 dan pertambahan penduduk negara pada masa akan datang, pengurusan hutan mestilah mewujudkan keseimbangan (strike a balance) peranan hutan terhadap pembangunan sosio-ekonomi, pengekalan kestabilan alam sekitar, pemuliharaan biodiversiti dan pengekalan budaya masyarakat. Dasar Perhutanan negara mestilah digubal semula untuk menghadapi cabaran-cabaran ini agar sumber hutan kita dapat diuruskan dengan berkekalan. Di samping itu, sumber-sumber ekonomi baru daripada sumber hutan seperti perkhidmatan ekosistem hendaklah digembeling agar ianya dapat membantu negara. Elemen-elemen tersebut di atas perlu digembeling dan perlu kita galas untuk menongkah cabaran sektor perhutanan.


KOMITMEN NEGARA

Sukalah saya menyatakan bahawa Kerajaan akan terus komited dalam menguruskan sumber hutan kita selaras dengan amalan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (Sustainable Forest Management). Litupan luas hutan asli (natural forest) negara pada masa ini adalah pada angka 56.4% daripada keluasan tanah Negara. Ini adalah pencapaian yang signifikan dan menepati sasaran mantan YAB Perdana Menteri Malaysia semasa Sidang Kemuncak Bumi Rio, Brazil pada tahun 1992 untuk memperuntukkan, secara berkekalan, sekurang-kurangnya 50% keluasan tanah negara sebagai kawasan dilitupi hutan dan pokok (forest and tree cover). Komitmen negara tersebut telah turut diulangi oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia semasa Persidangan Antara Parti Mengenai Perubahan Iklim Ke-15, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Copenhagen, Denmark pada Disember 2009. Sesungguhnya, pencapaian ini bukanlah mudah untuk dicapai dan komitmen dan kerjasama erat Kerajaan-kerajaan Negeri dalam membasmi pembalakan haram, pematuhan Catuan Tebangan Tahunan dan mengekalkan keluasan sumber hutan asli negeri amatlah diharapkan.

Kerjasama Kerajaan Negeri juga amatlah diperlukan agar komitmen-komitmen negara di arena antarabangsa dapat dipatuhi. Dalam perkara ini, kerjasama Kerajaan Negeri juga adalah amat diharapkan agar tiada pengezetan keluar Hutan Simpanan Kekal (HSK) dan keperluan untuk mematuhi Catuan Tebangan Tahunan (CTT) yang diputuskan oleh Majlis Tanah Negara. Kementerian akan terus memantau pematuhan-pematuhan ini secara berterusan. Saya berharap supaya Tahun Hutan Antarabangsa 2011 akan terus disambut dengan penuh kesedaran sepanjang tahun ini di semua peringkat termasuk di negeri-negeri supaya semangat sayangkan hutan dapat dipupuk secara berterusan di segenap lapisan masyarakat.

1 comment:

fik said...

thanks...usefull